Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot resultaat, dat beide elkander een eind tegemoet komen, en dat bij de Declaratie van Parijs men overeenstemming bereikt omtrent een nieuwe regeling: de neutrale vlag dekt de lading, dus het Hollandsche beginsel vrij schip, vrij goed, maar daarnaast ook: neutraal goed aan boord van een vijandelijk schip is vrij — behalve natuurlijk weder de "contrabande.

Gedurende meer dan een halve eeuw, tot den Wereldoorlog toe, blü'ft dit stelsel als een der minst betwiste van het volkenrecht gelden, en de Londensche Zeerechtconferentie van 1909 neemt het ongewijzigd over. Toch heeft het systeem reeds in den Fransch-Duitschen oorlog een barst gekregen, waarvan de beteékenis eerst in den jongsten oorlog aan het licht is gekomen, n.1. de aanvaarding van het beginsel door de Fransche prijs jurisdictie, dat bij de vernietiging van een vijandelijk schip voor de neutrale lading geen schadevergoeding verschuldigd is. De invloed van deze beslissing op het beginsel, dat neutraal goed aan boord van een vijandelijk schip niet neembaar is, zal eerst dan ten volle aan den dag treden als, gelijk in den jongsten oorlog, de vernietiging op groote schaal plaats grijpt. Practisch wordt dan weder het regime van de Parijsche Declaratie gewijzigd in het oude Hollandsche stelsel: de neutrale vlag dekt de vijandelijke lading, doch neutraal goed aan boord van een vijandelijk schip geniet geen bescherming. Een stelsel dat, geluk reeds eerder is opgemerkt, voor de neutrale reeders met het oog op de grootere vraag naar onzijdige scheepsruimte niet onvóordeelig is.

In den Wereldoorlog heeft men hiervan weinig profijt gehad, niet alleen door de alle-perken te buiten gaande Duitsche duikbootexcessen, maar ook door de Engelsche zeerechtpolitiek. Want, hetgeen reeds vroeger gebeurd was, herhaalde zich ook thans weder: zoodra voor Engeland de toestand critiek begon te worden, heeft het, stuk voor stuk, de knellende bepalingen van neutraliteitsrecht ter zijde geschoven. Het begon bjj den Order in Council

Sluiten