Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in Vijandlijke Havenen, om deselve aldaer te verkoopen". Inderdaad had hij dan ook bij de onderhandelingen de opneming van levensmiddelen onder de contrabande verklaard „in Jure Gentium niet gefondeert te wesen". Zoowel wat levensmiddelen als wat scheepsmateriaal betreft heeft hn' somtijds concessies moeten doen, doch in 1667 weet hij zelfs met Engeland een tractaat tot stand te brengen, waarbij levensmiddelen uit het contrabandebegrip worden uitgesloten. Bh' het twee jaar na zijn dood met Engeland gesloten Scheepvaartverdrag wordt een nog grooter succes bereikt en ook scheepsmateriaal geëcarteerd. In die richting gaat men door; bh' alle groote vredesverdragen: Nijmegen, Rijswijk, Utrecht, Aken, weet men te verkrijgen dat levensmiddelen, somtijds ook scheepsmateriaal, vrij zullen zijn, en dat de contrabande beperkt blijft tot het eigenlijke oorlogstuig. De Gewapende Neutraliteit van 1780 en die van 1800 bewegen zich in dezelfde lu'n. Maar na de Napoleontische oorlogen en de prh'sjurisdictie van de Engelsche prijsrechters Marriott en William Scott begint de theorie het af te leggen en krijgt de Engelsche, op De Groot steunende, opvatting de overhand, die naast het eigenlijk oorlogsmateriaal een categorie goederen kent, waarvan de bestemming het contrabande-karakter bepaalt. Ter Londensche Conferentie van 1909 waren Nederland en Spanje de eenigen, die geen andere dan absolute contrabande wilden erkend zien en daaronder alleen het eigenlijke oorlogstuig wilden rekenen, zooals dit reeds op de He Haagsche Vredesconferentie was voorgesteld. Hun standpunt is niet aanvaard; een scherpe begrenzing van het contrabandebegrip bleef achterwege; men stelde lijsten op van absolute en relatieve contrabande, waarbü' men aan de belligerenten de vrijheid liet, die naar behoefte aan te vullen — en het resultaat is juist dat geweest, hetgeen De Witt steeds heeft willen voorkomen: dat door de willekeurige uitbreiding van het contrabandebegrip de geheele toevoer naar het vijandelijk land werd belet.

Sluiten