Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Doch niet alleen door het sluiten van tractaten heeft Holland zyn handel trachten te beschermen. Het stak ook zelf de handen uit de mouw: om zijn schepen, voor zoover zij geen contrabande vervoerden, tegen den overlast van oorlogsvaartuigen en commissievaarders der belligerenten bescherming te verleenen, gaf het hun een geleide van oorlogsvaartuigen mede. Wie het eerst met het convoieeren van neutrale koopvaarders is begonnen, is niet geheel zeker. Elk rechtgeaard volkenrechtsschrijver kent de eer van de uitvinding toe aan Christina van Zweden, die in een instructie van 16 Augustus 1653, tijdens den oorlog tusschen Nederland en Engeland, dit middel tot beveiliging der Zweedsche scheepvaart voor het eerst zou hebben voorgeschreven. Maar dat dit weer een van de vele rechtshistorische legenden is, blijkt wel uit het feit, dat in een door De Witt op 2 April van dat jaar aan de Staten overgelegd ontwerp-tractaat met Frankrijk reeds een bepaling over het convoieeren van onzijdige schepen voorkomt. Of nu Holland dan wel, gelijk ook mogelijk is, de Hanza het eerst met convoieeren is begonnen, een feit is dat degenen, die dit middel tot bescherming van den onzijdigen handel met kracht hebben doorgedreven en in het Volkenrecht ingang hebben doen vinden, weder de Hollanders zijn geweest. De praktijk leidde voortdurend tot conflicten met Engeland, dat weigerde het recht van convooi te erkenen; in 1780 werd het vermeesteren van eenige Nederlandsche schepen, geconvoieerd door oorlogsvaartuigen onder Van Bylandt, een der oorzaken van den vierden Engelschen Zeeoorlog. Als in 1798 een dergelijk optreden van Engeland zich herhaalt tegenover een Zweedsch convooi onder bescherming van' het fregat Ulla Fersen, geeft dit feit aanleiding tot de opname van een verbod van visitatie van geconvoieerde schepen door de Tweede Gewapende Neutraliteit. Vanaf dien tijd is het recht van convooi algemeen erkend behalve door Engeland. In 1909 te Londen verklaart ten slotte ook het Britsche Rijk zich bereid tot de erken-

Sluiten