Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

GESCHIEDENIS VAN JAVA

Deel II

De Mohammedaansche Rijken tot de bevestiging van de macht der Compagnie.

Bladz.

EERSTE HOOFDSTUK. De opkomst van den Islam op Java 1

TWEEDE HOOFDSTUK. Opkomst van Demak. Ondergang van Madjapahit .... V^'fk*

DERDE HOOFDSTUK. West-Java gedurende het binnenkomen van den Islam 13

VIERDE HOOFDSTUK. Java's politieke toestand omstreeks 1530 ;. 17

VIJFDE HOOFDSTUK. De hegemonie van Demak 19

ZESDE HOOFDSTUK. De hegemonie van Padjang . jd .. ... f% . '. , 24

ZEVENDE HOOFDSTUK. Bantam onder de regeering van Hasanoeddin ± 1552 — 1570 . I§ . 27

ACHTSTE HOOFDSTUK.

Bantam onder de regeering van Joesoep 1570 - 1580 en de voorvallen na diens dood .... j'i< 29

NEGENDE HOOFDSTUK. Het overige West-Java in het midden der 16e eeuw 32

Sluiten