Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz.

TIENDE HOOFDSTUK.

Mataram onder Senapati. 1586— 1601 33

ELFDE HOOFDSTUK.

Bantam op het eind der 16e eeuw 39

TWAALFDE HOOFDSTUK.

De komst der Hollanders op Java 1596 .50

DERTIENDE HOOFDSTUK.

Het overige West-Java op het eind der 16e eeuw 58

VEERTIENDE HOOFDSTUK.

De betrekkingen der Hollanders met Java van 1596 — 1602 en de oprichting der O. I. Compagnie 60

VIJFTIENDE HOOFDSTUK. Bantam en zijn betrekkingen met de Compagnie van 1602 — 1610 . . 63

ZESTIENDE HOOFDSTUK.

De Oost-Indische Compagnie tot 1610 70

ZEVENTIENDE HOOFDSTUK.

De betrekkingen tusschen Bantam, Djacatra en de Compagnie van 1610—1619 .... ■ 73

ACHTTIENDE HOOFDSTUK.

Het beleg van het fort Djacatra in 1619 en de verwoesting van de stad (30 Mei 1619). . 80

NEGENTIENDE HOOFDSTUK.

Mataram tijdens de règeering van Mas Djolang of Panembahan Seda Krapjak 1601 —1613 . . . . t, 85

TWINTIGSTE HOOFDSTUK. Mataram van 1613 — 1628 onder de regeering van Sultan Agoeng (1613 — 1645). 87

EEN EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK. De stad Batavia in de eerste jaren van haar bestaan, 1619 — 1628, en haar verhouding tot Bantam . 107

TWEE EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK. De aanvallen van Mataram op Batavia in 1628 en 1629 119

Sluiten