Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De symbolen der Madjapahitsche rijksmacht, de poesaka's, zooals de kroon, lansen, krissen, schilden, gouden godenbeeldjes, vorstelijke insignia en gebruiksvoorwerpen, welke alle bezield werden geacht en waaraan men groote mystieke waarde toekende, bracht de veroveraar zorgvuldig naar Demak over.

Lang heeft Oenoes (= Pangeran Sabrang Lor) niet als Sultan in Demak geregeerd: reeds na drie jaar overleed hij kinderloos (1521), waarna niet zijn in leeftijd op hem volgende broeder, Pangeran Sekar Seda Lepen, als vorst optrad, daar deze omgebracht werd door zijn neef Soenan Prawata, doch zijn daarop volgende broeder, Raden Trenggana, de vader van den moordenaar. Onder diens bewind werd Soenda in + 1526 voor een deel veroverd en gemohammedaniseerd.

Sluiten