Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorwaarde wordt verbonden, dat het crediet uitsluitend heeft te strekken tot bestrijding der duurte.

6. Ter voorkoming van verdere depreciatie van het ruilmiddel is het in beginsel gewenscht dat de rente op de geldmarkt in evenwicht wordt gebracht met de werkelijke verhouding van vraag en aanbod van kapitaal.

7: Indien behalve de voortgaande depreciatie van het Nederlandsdrie ruilmiddel nog bijzondere factoren van min of meer tijdelijken aard in den huidigen stand van den dollarkoers uitdrukking vinden, dient de vraag onder de oögen te worden gezien, of en in hoeverre tegen dezen ongunstigen koersstand, hetzij in het algemeen, hetzij voor speciale artikelen, maatregelen te nemen zijn.

8. Het invoeren van belastingen, welke inperking der vertering, inzonderheid der luxevertering, beoogen, is in bèginsel gewenscht.

Sluiten