Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B' .Overzicht der kleinhandelsprijzen van een reeks voedingsmiddelen te Amsterdam. Bron: maandbericht van het Bureau van Statistiek der gemeente Amsterdam en publicatie n» 54 (tweede gewijzigde uitgave 1919). De beteekenis van het berekend gemiddelde is toegelicht op blz. 11 en 12.

B'. Jaargemiddelden 1913—1918.

ARTIKELEN | 1913 | 1914 | 1915 1916 1917 | 1918

3SSr:"tëfo:::! \Z fej SsI'Srk; «

u£ïsfrïfrrz\ Tra «s

—jsar■• •■■is .a. t&w .£=

Frwten Mouciiners) 100 123.3 148.7 154.- 254.9 180—

Erwten «Wers) • • ■ ,3a8 87.5 91.7 92._

fiorï V 100 HM 138.8 155.6 144- 144-

™ï! ' • ' .100 100— 120— 140— 133.3 140—

r"st ■ • •i 10n _ — — — 160—

"^Sddeid:::::::: Z w w *** m» w.i

Me^^gd) .... .00 109, 1,3.6 1.3.6 ,22.5 160.3

Kaas (oude Goudsche) 100 100.- 08.3 00.- 06.2 14 .3

„ (jonge Leidsche) 100 100— 104— 130— 160.8 201.2

itachtei . ■ 100 — — — — '*» •—

" Gemidddd . \ 100 \l03.-\ 108.7 1 114.5,1129.9 160.-

RunVdvleelcMwinkel) 100 98.7 132- 156.2 141.5 191.5

(lappen) . . 100 — — — ~~

nHïJ :... I joo sl lt

Sneem«dde?d ! f ''\ \'. T \ MSf ] 99.6 \ 116.6 \l07.-\ 103.7 | M.6

V. Vetten.

Friesch rundvet 100 105.9 117.6 - - -

Regeeringsvet J00 | 9H $Z

Ster00 I 98.4 101.5 110.7 156.3 ^S*

Marine. 100 102.4 109.7 122- 137- 136.7

Sohe.100 108.6 167.5 170.- 286.6 [471.7

'Gemiddeld /. t00 103.8 124.1 125.7 ,168.4 ,83.6

VI. Kruidenierswaren en genotmiddelen. . „„ ,Qe

Suiker (witte basterd) 100 100- 12- 22- 27.7 35-

„ (kristal melis) 100 102.1 108.3 14.6 16.7 119—

ct"on . . 100 100— 110— 150— 198.3 246.7

Th°P. 100 100— 105— 112.5 152.6 177.5

i( *sL * ' I 100 88.7 92.9 109.8 153.4 233-3

Gedroogde appelen'. . . f. • 10Q 116.1 142.9 182.1 294.6 -

nruimen 100 81.3 111.8 146.3 203.2 -.

Krenten .... 100 100— 110- 195- 393.7 375—

.100 114.3 128.6 128.6 150— 265.1

C°"ao ' ' ' ' ' ' . 100 100— 100— 104.2 125.7 173.7

" Gemiddeld '. '. '. '. '. . - - 100 \ 100-2 \ 112.2 \ 136.5 187.6 \ 212.2

Ruw gemiddelde van alle artikelen 700 103.5 | 119.5 i 128— 164.1 i 178.4

^1^0 103-1117.2 jt20.9 [150.4 [ 180.6

Sluiten