Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V. Tabelloonen per week te Arasterdam. Bron: opgave van het gemeentebestuur

van Amsterdam.

Juli I Januari I Januari October Juli

1913. 1918. [ 1919. | 1919. 1920.

| II]

Oroep I f 15,66 f 17,82 f 24,30 ƒ 29,70 f 34,20

II » ,6'2M " .. 26,10 „ 31,05 „ 35,55 "• ! 16,74 j „ 18,90j\ "

III ! I 17,28 „ 19,44 „ 27,45 „ 32,40 „ 36,90

,V - 17,82 1 " 19,98\\ ., 29,25 | „ 33,75 „ 38,70

" ,. 18,36) „ 20,52 1 " '

„ 18,90 \ „ 21,06} 3n l5 35 10 40 50

„ 19,44 j „ 21,60J " '

Gemiddelde der groepen. ƒ 17,33 f 19,49 ƒ 27,45 ƒ 32,40 ƒ 37,17

Verhoudingscijfer. ... 100 .. 112.5 j 158,4 |^ 187 -A 214,4

Januari 1918 zijn de periodieke verhoogingen afgeschaft, de cijters van 1913 zijn de maxima. Januari 1919 zijn de 5 loonklaefe ingevoerd; ie voren waren er meer, die echter op bovenstaande tabel tot 5 vereenigd zijn.

VI. Gemiddeld uurloon van een vijftal groepen van gemeente-werklieden te Rotterdam.

Groep. 1912. 1917.

1920.

Aardwerkers 25,8 30,7 80,0

Timmerlieden 31,9 36,8 84,4

Metselaars 31,4 36,8 84,4

Straatvegers 20,3 29,- 76,7

Stokers (gasbedrijf) .... 28,2 32,4 80'°

27,5 33,1 81,1

100 120 295

Bij de beoordeeling van deze cijfers valt op te merken, dat die over 1912 aan het feitelijk verdiende weekloon ontleend zijn, die over 1917 en 1920 daarentegen

4e bq de verordening benoorenoe loontaDeiien en nmsuicn gccu uijvciu.v...o^.. omvatten. Krachtens die loontabellen beweegt het loon zich tusschen een

dat bij de regeling van 1917 in 8 jaar, Dij die van ia^u in

aan enz.

minimum en maximum

i ia»r hprpiwt wordt. De h er ODeenomen cuters zijn aie van ue maxima.

is van. 1 Mei 1920 af de verplichting tot storting van pensioenbijdragen vervallen.

Sluiten