Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN; LIJDEN

Ik sprak tot God: „Neem mij mijn lijden af.

Zwaar drukt uw hand, o, zeg nu: — 't Is genoeg. —

Gij hebt gezien, dat ik gewillig droeg

en buigend, sprak: — Het is verdiende straf. —

Gij naamt terug, wat eerst uw goedheid gaf, en streng hebt Gij geweigerd, wat ik vroeg. Uw hand, die zooveel levensbloemen sloeg, drukt zwaar en zwaarder. Neem ze van mij af."

'k Was een knaap, die zucht bij heel zwaar werk en denkt: ,,'t is al te zwaar; dat kan ik niet." en kijkt, of vader nog geen hulp hem geeft.

Maar vader doet, of hij er niets van ziet en denkt: „hij móet het kunnen, hij is sterk. Zóó zal hij leeren, hoeveel kracht hij heeft."

(Stemmen dei Tijd»).

Sluiten