Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN 'T PARK

Wat deed je ook op die bank in 't park, mijn oudje, mijn arm, ziek bedel vrouwtje ?

Wist je niet, dat daar geen plaatsje is voor arme menschen als jij ?

Op net-gehouden kiezelpaden trippelen damesvoetjes, nauw omsloten door laarsjes met fijn lakwerk.

Bij het ruischen, dat 't lauwe windje ontwaken doet in 't loover, past 't ritselen van der rokken zijde, en parfums geuren al haast als de gekweekte bloemen. Wat deed je ook op die bank in 't park, mijn oudje, mijn arm, ziek bedelvrouwtje ?

'k Zag je wel!

Je zat, den rug gekromd, en knikte stil de dames toe, die zonder wedergroete voorbij je gingen.

Ach, ik deed als zij !.... Vergeef het mij; 'k was jong en dom en ijdel, en trotsch op mijn nieuw kleed, en op mijn hoed, waarvan de rand boog onder 't wicht der veer.

Sluiten