Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VISIOEN

(1914—1918). Ik stond aan den oever der bloedzee — — —• .—

De donkerroode golven rolden aan, de logge, in eindelooze deining; aan mijn voeten spatte het bloed op, plaste neer, en dan vloeide het traag terug, en in het Westen, laag aan den hemel, dreigden, scherpgeteekend, met koper-kleurige koppen, de onweerswolken.

Toen zag ik Eén, gekleed in lang gewaad, dat plooide om Zijn gestalte rijk en vorstlijk, statig en kalm, meedeinend met de golven, gaan op de zee.

Ik wist: dat is de Heer.

Een donderslag! Een felle bliksemschicht, in zigzag-lijn wild flitsend langs de wolken, de dreigende.

Ik zag in 't rosse licht 't gelaat van Hem, die wandelde op de golven, zoo bleek, zoo lijdens-bleek.

Sluiten