Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LIBERATE NOS, DOMINE!

De wind woei om het eenzaam huis

In 't late avonduur; Toen lichtte een vreemde de klink der deur

En zat bij 't open vuur.

Ik dierf niet vragen wie hij was

En hij gaf teeken noch taal; En ik noodde hem niet, maar hij zat aan

Naast mij aan 't avondmaal.

Mijn lippen trilden en in mijn hart

Laaide hittige haat ; Maar hij glimlachte en hief tot mij

Zijn bitterschoon gelaat.

En 'k sprak en zei: Ik ken u niet I Wat, aan mijn haard, zoekt gij ?

Doch hij antwoordde niet, maar hief zijn hand. En brak het brood met mij.

En ik herkende....; 's morgens vroeg

Is hij weer heengegaan.... Maar 't laatste van dit bitter lied

Zal God alleen verstaan.

(Experimenten. Uitgave Van Dishoeck, Bussum).

Sluiten