Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOOROP

Nu heeft de ziel Gods dageraad, Zoo lang verwacht, gevonden, Uit neveling van zonden Rijst altijd weder Gods gelaat.

Haar smartelijke liefdegang Voert naar het dal der rozen, Die bloedbedruppeld blozen En sieren ziel haar leven lang.

Zij doet geen werk, zij denkt geen ding

Buiten de min haars Heeren,

Haar toekomst en herinnering

't Is alles naar Hem keeren.

En licht draagt zij haar zware leed,

Gelijk een meisje een zomerkleed.

(Eigen Haard. 19 Januari 1918).

Sluiten