Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOON ONS UW AANGEZICHT

En nergens heil of heul.... Een staag op onheil zinnen.

Loeren uit hindernis en loozen achterlaag.

En altijd in 't vervreten hart de plaag

Van kwaad te móeten doen, en nimmermeer beminnen.

Scheur dan de heemlen. Heer, en stilden storm ontstoken!

En blusch met uwen dauw der oogen brand.

En geef uw zegen aan 't verzengde land.

Berg onder blanken bloei de puinen die nog rooken.

Kom eens nog met uw vreê, voordat de donderwolken

U dragen in een rossen vuren gloed.

En wees de bevende aard nog eenmaal goed.

En balsem gij de breuk der bandelooze volken.

(Stemmen des Tijds).

Sluiten