Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ENGEL

Laat nu de vlakten en haar speelsche rust; Stijg mee naar hooger woon dan een »ch koos In 't lage land; om uwe zorgen sust Een hemelsch mild geluid, tot zorgeloos.

Met klaarder oog gij schrijdt en lichter gang, Tusschen 't geboomte klimmend 't moeilijk pad. Hoor, van den top schalt feestelijk gezang Steeds luider naar wie mindrende afstand schat.

De maan staat vol; haar welig glansen laat Zij uit in 't bosch, tot toovertuin vermooid. Ziet ge ook, hoe ons, in schauw, terzijde gaat Een engel, die de vleuglen blank ontplooit?

(Orplid. Uitgave van J. Ploegsma. Zeist).

Sluiten