Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZIELEZUCHT

In het huis van mijn Vader Wacht mij rust na vermoeiende strijd;

En mijn ziele zal zingen Door geklank van cymbalen geleid.

In het huis van mijn Vader Zal het alles veel heerlijker zijn

Dan ik ooit durfde denken; En ik zelf ben er zond'loos en rein.

O mijn God, hoe kan 't wezen, Dat ik nog aan deze aarde dan hang;

Dat het denken aan sterven Mij niet zoet is, doch bitter en bang?

Is 't om 't angstig mysterie, Is 't om 't scheiden van lichaam en ziel,

Nu zoo innig vereenigd, Dat mij de angst als een sterke overviel?

Zijn 't mijn lieven, die binden Me aan deez' aard met zoo hecht nog een band,

Dat 't ontknoopen mij pijnigt. En 'k niet gaan wil naar 't betere land?

Sluiten