Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

overdreven en spitsvondig werd, voor immer aan het Fransch een exactheid en nauwkeurigheid van expressie heeft verleend, die nog haar invloed heeft op hetgeen in die taal geschreven wordt. Men twistte over het gebruik van het voegwoord Car. Men vroeg zich af, of men moest zeggen muscardin of muscadin. Men was niet geheel afkeering van neologismen, maar men mocht ze eerst gebruiken, wanneer ze door het geheele gezelschap waren aanvaard.

Sluiten