Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIII.

Eenige figuren uit de Cour de Sceaux. Malezieu, 1'abbé Genest, Fontenelle, Mme de Staal de Launauy, Saint Aulaire Voltaire.

Moge de Cour de Sceaux in wezen afwijken van het Hotel de Rambouillet, het vertoont toch in zijn intellectueele samenstelling met het Hotel de Rambouillet merkwaardige analogieën. Het Hotel de Rambouillet heeft zijn „Voiture", de Cour de Sceaux heeft zijn Malezieu, het Hotel de Rambouillet heeft zijn Mlle de Scudéry, de Cour de Sceaux zijn Mme de Staal-de Launay, de Cour de Sceaux heeft, als het Hotel de Rambouillet voor Malherbe en Corneille, opengestaan voor Voltair een Fontenelle. De snaak van de Cour de Sceaux was 1'abbé Genest, een wonderlijke en alvermakeüjkste sinjeur. Hij was de minst plechtige der leden van de Académie Francaise, en zoo grappig, dat men hem bijna niet een pubhek eerbetoon kon aandoen.

Toen hij binnentrad in de Cour de Sceaux, had hij al een veelbewogen levensloop gehad. Hij was in den handel geweest, een soort van voddenjood, en later was hij per ongeluk in de gevangenis geraakt, hetgeen voor die tijden niet zoo'n schande is als tegenwoordig. Daarna was hij copiïst geworden, leeraar, makelaar, secretaris van den Hertog van Nevers, en in weerwil van die twaalf ambachten en dertien ongelukken, gebleven een bel esprit en een allervroolijkst rijmelaar.

Die avonturier sleepte op zekeren dag een prijs in de wacht yan de Académie Francaise, en dat voorval maakte hem opeens beroemd. Hij ging nu conférences bijwonen in de physica, en kreeg het denkbeeld, de philosophie van Descartes in verzen om te zetten. Malezieu ontdekte hem, en vond hem geschikt om de Hertogin in haar kring te komen vermaken. En dat gelukte hem prachtig! Hij was wat men noodig had: een dichterlijke nar. En zelfs in het uiterlijk leende hij zich uitnemend voor dien»

Sluiten