Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ondanks het geestelijk leven dat In het Cour de Sceaux geheerscht heeft, ondanks de vernuften die er uiting vonden, kan men niet zeggen, dat het veel invloed heeft gehad op de literatuur. De levenwekkende en vruchtbare atmospheer, die een wezenlijk beschavingscentrum eigen moet zijn, was er niet aanwezig. Men vond er niet anders dan een milieu van betooverende schittering, waarin geesten die zich reeds elders hadden gevormd, zich uitputten in complimenten aan de godheid die het salon bestierde. In historisch opzicht is dit salon het meest belangwekkend, omdat het een duidelijk beeld geeft van de zeden van dien tijd, met al haar uiterlijken glans, haar coquetterie, haar bekoorlijkheden en belachelijkheden.

Sluiten