Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANTEEKENING.

In een beknopt en populair geschriftje als het voorafgaande is, kunnen alleen algemeene omtrekken worden, gegeven en moet een selectie worden gedaan uit de salons, die even talrijk zijn als de sterren aan den melkweg. Wij kozen de 16e, begin 17e en een gedeelte van de 18e eeuw uit, omdat over den bloeitijd van het Fransche Salon en over de vrouwenfiguren uit den tijd der Fronde in het Nederlandsen verdienstelijke boeken zijn geschreven. Men leze die in aanvulling op het hier gegevene. Men krijgt dan een indruk van de geheele ontwikkeling van het salonleven. Wij verwijzen naar onze noot aan den voet van pag. 91. Om zijn indruk over den lateren tijd te vervolledigen leze men den roman Jet Lie van Anna van Gogh Kaulbach.

Bijna even rijk als de salons in de literatuur over dit onderwerp. Men raadplege de gederiksclmften en correspondenties van de personen, die aan het leven in de salons hebben deelgenomen. Een uitvoerige bronvermelding vindt men in het groote werk over de geschiedenis der Fransche taal en literatuur van Petit de Julleville, dat zelf vrij uitvoerig over de geschiedenis van het salon handelt. Wij noemen behalve Petit de Julleville en de aldaar vermelde boeken en gedenkschriften, nog: Victor du Bied, La Société Francaise. Amelia Gere Mason, The Women of the French Saloons, Sainte Beuve. Causeries du Lundi, Heroines of French Society in the Court, the Revolution, the Empire and the Restauration bij Mrs Bearne.

Voor de achttiende Eeuw: Quelques Salons de Paris au XVIIIe Siècle door Mary Summer. En, last not least, het meesterwerk van Edmond et Jules de Goncourt. „La Femme au dix-huitième Siècle".

De boeken door ons opgegeven hebben onszelf tot bronnen gediend. In onze beschrijving van de 18e eeuw hebben wij vaak het boek van de Goncourt zeer dicht gevolgd, omdat dat o.i. de Fransche psyche van dien tijd zeer essentieel weergeeft.

Sluiten