Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toen kwam de verrassing, waarop Bep had gezinspeeld als „de clou" van den avond.

Dientje, het tweede-meisje, had orders gekregen, om geducht metde bel te rinkelen, voorze„het" zou binnenbrengen.

Jos riep theatraal : „Dames en heeren, nu komt de apotheose!" Clémence keek naar Jos. Hij was in buitengewoon amicale stemming, gaf een levendigen indruk, hoe hij zich bewoog onder vrinden, bij wie hij, niettegenstaande zijn meestal platte beurs, rossig haar en onaantrekkelijk, hoekig gezicht, bizonder was gewild. Voor vanavond had hij zich bepaald uitgesloofd, bij taxatie echter van eigen cadeaux, zichzelf gerustgesteld, dat hij er „met eigen geld precies uit zou zijn." Echt iets voor Jos, die alles tot money terugbracht!

Als Jos altijd was, zooals vanavond ....

„Let op de groote slot-finale f verkondigde hij luidruchtig.

Verlegen, omdat zij zich ineens het middelpunt voelde, torste Dientje een mand binnen met een schat van levende bloemen, overhandigde aan Mevrouw — als degene, die het meest in de termen viel — een enveloppe, waarop in onbekend handschrift „Familie Boogerd." Aan de mand hing een kaartje voor Bep, die zenuwachtig knoopen uit een touwtje peuterde.

Clémence ging rond, had gemerkt, dat de meeste glazen leeg stonden.

Sluiten