Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toevallig kreeg ik kort geleden aanvraag voor lessen aan beginnelingen, van mijzelf of van een mijner leerlingen. Ik kan 't niet bijbrengen, ik word bestormd met werk,

en 'n dag is niet van elastiek! Enfin, 'k beloof u naar

dat schrijven te zoeken ; u kunt er dan op antwoorden."

Vroolijk en met veerkrachtigen loop ging Clémence naar huis, muziektasch onder den arm, de handen veilig weggestopt in de groote petit-gris mof, de kin tegen de warme mantelstof. Vandaag ging alles makkelijk, woog alles licht. Een brief uit Indië van een vriendin, daar getrouwd, had den dag een prettig begin gegeven. Na het ontbijt was ze naar mijnheer Marchand gegaan ; de les was bizonder vlot van stapel geloopen. Na de onverwachte loftuiting, dat ze „een accurate leerling altijd was geweest en dus tot lesgeven best in staat", had ze met algeheele toewijding zich aan de muziek kunnen geven.

Ze neuriede stil voor zich heen de melodie van Tsjaïkofski's Barcarolle, hoorde nog het gepassioneerd middengedeelte, had het wel hardop willen gaan zingen ! De Russen waren wèl aan de beurt geweest; na Tsjaïkofski, Moessorgski met „Au Village." Ze had er beierend de feestldokken in laten luiden, de wilde Russische dans krachtig opgezweept. Menschen, voor wie muziek een ongekende weelde was, misten toch enorm veel.... En zij, ze moest waardeeren, dat ze het genot er van kende

m

Sluiten