Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rekend. Ze was blij, eerder het aanbod te hebben gedaan dan Bep het verzoek.

lederen dag ging ze naar Laren. Haar uiterste best deed zij om het intéreur van de werkelijk prachtige villa zoo prettig mogelijk te maken. Bep en André deden de inkoopen, gaven iederen dag hun orders mee, zij zorgde voor de uitvoering. Met toewijding en den haar eigen artistieken smaak schikte zij de meubels, liet ze de schilderijen hangen, waar ze het best belicht werden. Met fijn-vrouwelijken tact verzorgde ze allerlei minutieuze dingen; geen grooter belangstelling had ze kunnen wijden aan een eigen toekomstig tehuis. Bloemen liet ze brengen voor de vensters, planten in de serre en de groote vierkante hall; ze bestelde een zangvogeltje in een kooi van geslepen glas. Toch eiken keer, wanneer ze kwam, en het groote hek openschoof» waarop de gulden letters „Sunny Home, was het, of ze in het knarsen van de spijlen over het dikke kiezel, in het piepen van de scharnieren een sarcastisch lachen hoorde om die móóie woorden „Sunny Home ....

Haar zorg en toewijding — ze wist het — werden door Bep buitenmate gewaardeerd, André scheen ze te aanvaarden als „amende honorable" voor vroegere onhebbelijkheden.

Ze liet hem in dien waan, voor zichzelf overtuigd, dat haar diensten alléén Bep golden, dat ze voor André geen vinger zou hebben uitgestoken.

Sluiten