Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„In Laren, bij je zuster? kan niet mooier. De Gooische lucht is heerlijk-gezond, en dan nu, met dat verrukkelijk weer!"

Clémence zag de zon tintelen tegen de achtergevels van de Keizersgracht-huizen. Ze volgde een musch, die lustig wipte van een tak van den seringeboom naar het uiterste takje van den grooten noteboom, welke een stam-den-weg was voor den bloei der begonia's, ,,'k Bleef net zoo lief hier, maar ach, 't was te voorzien, nu 'k naar buiten moest."

„Nee maar,'t lijkt 'n ramp !" spotte zuster van Berkel ; „ n ander zou 'r naar snakken."

„En ik geef 'r geen lor om. Dwaas hé ? "

„Denk dan, dat 't uitstekend voor je is, dat je door die gezonde lucht weer heelemaal kunt opfleuren."

„O, wat dat betreft.... Maar om 'n tijd lang op „Sunny Home" te zijn, vind ik verbazend vervelend. Niet om Bep, hoor! Bep is eigenaardig, toch weet je op slot van rekening, wat je aan haar hebt. Maar m'n zwager, ik kan *t niet helpen, ik vind hem 'n onmogelijken vent."' „Hé Clémence," remde zuster van Berkel. „Je moogt 't nóg zoo leelijk vinden, jij die over alle menschen een mooi en toegeeflijk oordeel velt, ik noem hem tóch onuitstaanbaar. Bah, wat 'n type."

„Heb je geen parti-pris tegen hem ? Je oordeelt zoo erg kras en resoluut." „Ik ken 'm lang genoeg, om te weten wat hij waard is."

Sluiten