Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XVI.

ET minder enthousiasme dan ze verwacht had, hoorde Leny van haar bekeeringsplannen.

„Weet je," vroeg ze, dat je moeilijke verplichtingen op je neemt, niet voor zoolang ze

bevallen, maar voor heel je verder leven?

Clémence glimlachte; Leny keek, of ze ernstige bezwaren had tegen haar besluit.

„Vergeet niet, je bent vrij opgevoed ; de verplichtingen van ons geloof kunnen misschien drukkend zijn.

„Ik heb ze terdege overdacht, en drukkend lijken ze niet meer." Clémence somde op: „Zondags naar de kerk, Vrijdags geen vleesch, de vastenwet onderhouden, biechten

„Hoe kom je zoo op de hoogte?" vroeg Leny verwonderd, en ze keek glimlachend Clémence aan.

„Door 't Catechismusboek, dat ik onlangs gekocht heb. Ik wilde iets weten van het Katholiek geloof, dat me, vooral om jou, interesseerde. Eerlijk gezegd, toen ik met dat boekje thuiskwam, het doorbladerde en nogal 'n saaien indruk kreeg, heb ik 't net zoo opgeborgen. Later vond ik 't terug, ben ik *t tóch gaan doorwerken, en óók n boek over Liturgie. Ik deed 't volstrekt niet met 't idee

Sluiten