Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met 'n enkelen slag van de vlerk zijner nieuwe liefde was haar beeld weggeslagen. Mannen konden spoedig vergeten, veel eerder en veel makkelijker dan vrouwen "

„Je bent zeker héél blij ?"

„Nou, tante Dora is wat aardig. Ze stuurt me dikwijls briefkaarten uit Apeldoorn, en dan staat V op : „je Moedertje." Vanochtend kreeg ik n kaart met acht sneeuwpoppen 'k Heb nu al twéé-honderd kaarten."

„Dat is vrééselijk veel f Clémence lachte ; Elly had nog hetzelfde zwak ,Hier moet 'k zijn."

Elly bekeek aandachtig het breede huis der van Hovens. „Gaat u hier 'n kindje les-geven ?"

„ n Jongen en *n meisje."

„Allebei gelijk?"

„Om de beurt."

„Wie t eerst ?

,,'t Meisje ; de jongen komt laat van school." „Wie ken 't altijd *t best ?"

„'t Meisje." Clémence genoot. Leuk, dat zich interesseeren voor de finesses !... „Nu, dag Elly."

Even stond ze in twijfel te zeggen : „groeten aan Vader, vertel hem, dat ik blij ben zulk heerlijk nieuws van je te hebben gehoord." Maar, al was de bedoeling oprecht, er kon een verkeerde uitleg aan gegeven worden, 't Kon sarcastisch klinken. Enfin Elly, 'n babbeltje, zou natuurlijk van haar ontmoeting vertellen. Hij zou haar uithooren ; daarvoor kende ze hem genoeg.

Sluiten