Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

parfumeerd briefje; uw zuster beeft 't zélf gevonden en 'n portret óók van die freule... U begrijpt, het drukke gaan naar Utrecht — „voor zaken"—was maar 'n dekmantel... Hij moet relaties met haar hebben gehad voor de verloving met uw zuster ; die freule — 't is maar wat men „freule" noemt! — moet hem niet met rust hebben gelaten, 't Was 'n geraffineerde; een die zooiets wel méér bij de hand

had gehad En hij? nou, hij kon ook geen

aardig gezichtje met rust laten... En, knap was ze—

De pikante wijze, waarop Mevrouw van Delft den toestand op „Sunny Home" inkleedde, misschien aandikte nog, hinderde Clémence momenteel evenzeer als het feit op zichzelf. Was zonder die bijkomstigheden het geval niet ellendig genoeg ?... En dan de spanning, waarmee die mevrouw van Delft de uitwerking der geschiedenis scheen af te wachten ....

Ze moest zich inhouden, om de hand met het strakke glacé-wit, die de hare omvatte, niet weg te duwen, te spotlachen om de leege troostwoorden : „u moet 't u niet zoo aantrekken.'

,',Hoe is Bep er onder ?" vroeg ze dof.

,,'k Heb haar niet meer gesproken ; van 't plan, weer eens op „Sunny Home" 'n visite te maken, is nog steeds niet gekomen. Als je voortdurend logé's hebt, u begrijpt, dan ...»■■■

„Hebt u haar héélemaal niet ontmoet ?"

„Zéker, ik heb ze samen zien wandelen. Gearmd nog wel.

Sluiten