Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,.Dat 't zóó moest loopen," praatte Clémence, en ze hield de hand tegen het hart, dat onstuimig bonsde.

„Ach," Leny zei het korzelig, „ik had 't kunnen voorspellen. Wiesje had honderd aantrekkelijkheden, maar de vrouw voor Paul was ze niet. Hij stond veel te ver boven

haar Weet je wat voor indruk, ik direct al van deze

verloving heb gekregen ? Dat Wiesje zich aan hem heeft opgedrongen, dat hij tegen haar invloed niet bestand is geweest, óók wel onder haar bekoring is gekomen, en haar ten slotte gevraagd heeft. Had hij vooraf mij om raad gevraagd, ik had 'm altijd weerhouden. Ik heb 't gezegd óók." „En ?"

„Hij bekende zich vergist te hebben, te hebben besloten m 'n toestand van overspanning. Of die toestand ontstaan was door zijn drukken en irriteerenden werkkring öf door iets anders, heb 'k niet kunnen achterhalen. In ieder geval ik moest hem geen verwijten doen ; hij droeg er even goed de misère van als Wiesje. Eerlijk had hij 't met haar gemeend, maar wat zou ze op den duur hebben gehad aan 'n liefde, die was verkoeld ?"

,,'t Was dan toch eigenlijk 'n staaltje van zijn plicht om den knoop door te hakken," verdedigde Clémence.

„Natuurlijk,- maar véél had voorkomen kunnen worden, als hij in 't begin niet overijld te werk had gegaan, zich niet door Wiesje zoo gauw had laten beïnvloeden. Nu lijden ze alle twee onder de ontgoocheling ; ook voor

Sluiten