Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alleen buitenlandsche papieren, waarop ze momenteel gruwelijk moet verliezen. Van der Ven heeft gezegd : ze moest 't niet dan in 't uiterste geval doen, waarin 'k den goeïen man volkomen gelijk geef. Hem ronduit zeggen, dat de huur niet voldaan kan worden, dat V óók nog n massa onvoldane rekeningen staan, öf wel vragen om n voorschot, is *t onmogelijke vergen van Mama. Zooiets is voor 'n dame zeer gênant.... Nu is de vraag : wil jij ons uit den brand helpen ?"

Qémence had Jos laten uitpraten ; zijn verhaal leek te voren wèl-overwogen. Het bruuske in haar stem deed voelen, dat ze inwendig gekookt had : „Ziezoo meneertje, daar heb je de gevolgen van jullie weeldeleven ! Heb ik niet voorspeld, dat 't mis zou loopen ? Maar.... toen ik, onder den druk der tijdsomstandigheden, ging lesgeven was het bespottelijk, leek ik wel idioot, was het beneden m'n stand. Dit is zeker niet beneden onzen stand: de huur niet in kas hebben, rekeningen laten loopen.

„Iedereen zit wel *s op zwart zaad, waarom de ouwevrouw niet," wierp Jos luchtig tusschenbeide.

,,'t Zou niet gebeuren, als jullie het kalmer geliefden aan te leggen, niet optima forma gekleed moesten gaan, en met de allerlaatste snufjes wilden pronken, als jullie geen diners, tenminste niet zulke overdreven kostbare diners, aanlegden. Van oorlogsbezuiniging is op de Heerengracht geen sprake; o-w hebben we toch heusch met gemaakt."

Sluiten