Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorby, begint weer 't Mainzer gebied, 't land van den geestelijken keurvorst." Dan schndt ook hij Boecop's hand en

Boecop opnieuw. - De vaandrig in snel beraad en meTeeÏ

tt^*** van Rossem" - * ^

Verward ziet de ander hem na.... maar haastig heeft de schipper den kabel losgemaakt, de brng is al Saald 1 met tweeën boomen ze 't schip van wal mgeüaald> en

Mztzt ke0^ Ï?* ~~ ^ iS '* ^ g<*ied van den

en^aaÏtThef' "T*"? B°eC°P °P * beurt' enmj daaltm het vooronder. Daar staat vader Godfried nog

oP de plek waar de indringers hem heten, maar hij heeft de

armen wijd open in kruisgebed, den blik in bezieling omltg

Aan z n voeten knielen de anderen, klein en deemoed £

den schemer, hooren hem aan en prevelen mee S *

tafwSÏt ^ geTidku ^ UWCn dfauutti *** * wat Want H g ^ ?S gerechtvaardigd voor Uw aanschijn.

ned'eTTe'r tdT ' ^ "** * *• *«* ^ven. voortijd^ ^ g6plaatSt ^ dC duistemis * de dooden d« m'ml^Crte8 *** *°* ** * ««^ ^» ^

alst^^"V^-riei is voor' U

terugglg^t ÏeuT ^ ^ naar Wachtt— ^eruggegaan en leunt er nu eenzaam over de borstwering Hij ziet met strakke aandacht op de rivier neer. D^TeS

i

Sluiten