Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VII

F dacht wel ie Wer te vinden v-nm ■

1 eten?" 't ls Anne V£m ™'' *■ Ko» Je aan 't avond-

*»*rf«naand^^ *>* eergisteren,

komt. En Elberj*£ tIte Hch^V^ * Stüd°°r ^enhaard aan 't peinzen, arÏJ om £5*?* F ^ d°°Ve» denkenden glimlach naar W op zlet een na-

... TJ ziet„ ^ optafelt datK u .«e komt almtgezocht tegen overmorgen Véflfan boéken twee koffers zijn tamdijk kleTn* wa 1* met mee- Die ^g niet te ZWaar belX" ^ Daam's P«aid

;;Zeg toch V' komt ze vertrouwelijk nader „ga je g^,.

genoeg verdriet" °°P verwezenlijken. Hij heeft al

.,Om Hendrik ja 't r a

hij jouw priesterschap als een v^WkVO°ral' dunkt dat ^ei hij dat?" verzoening wil."

..Nee," ontwijkt vrouwe AnnP ;u van jou zei hij, ,,Elbert zafTel'.''' T * ^ A,leen 61 • • • • Je moet met zonder

Sluiten