Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Met hem in hetzelfde winterkwartier heeft Christiaan hem * een verdrmkenden hond bij den nek gegrepen N^Ts £l de zijne, hon en tronw tot in den dood. . Oorlog om

IJ* * "B°hemen en de vrijheid!» Ze rijn met y»fa«.

Nu de troep gaat kampeeren, klimt Christiaan met de eneen heuvel op en overziet den open groenen omtrek. Tusschf boomenhggen boerenhoeven; ook in weien en boomgarden"

vSr,W f60 °P teipen « de winterkorenvelden

en kaprtem met tweehonderd daarheen, om in hoeven en

M^Twff 7 ^ a"iStiaaa Zd£ ^ «venhonderd. -Hendrik heeft den versten windmolen gekozen Pt, »i» ^

smarotse.de bende verzadigd en drommel ^ ze mt

lallende poepen over de binnenwegen, waarlangs ze^ Z:

ÏLSteS dB' VT" V^0id Wren, lm de karren te beladen met zakken koren en meel uit de mólens

lilt 7eetbaar3 60 'tkk-ter -

bezaten. Onderwal vlammen vijf groote vwen in de vlakte PU* zwart naar den blanken Maarthemel. IvSaL rnolen-krmsen verblutteren rag in den rooden gloed^t °mW' — ^-en.-mdelot

éf^TL iter9*f* devoo^ede vormen, achter den t*<»«~. i_ .! «enarnacheerde hengsten. Hendrik naast

bZ Z^Z^rT t* 12de vlotteade omho^

rtoters, de piekemers met de goudbrokaten

li

Sluiten