Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doel vinden, geld overal. En voor hem, Hendrik, een nieuw leven, want het zijne is weg. Hij is niets meer dan een stem, die raast en vloekt tegen de soldaten, een ranselend ruiter op z'n paard....

□ □ □

Zondag, twee dagen later, trekt hij als adjudant naast den eenarmigen Christiaan, door Arnhem aan de spits der achtduizend. Arnhem viert feest tot dankzegging voor het ontzet van Bergen-op-Zoom, en de burgers loopen te hoop om de Brunswijkers toe te juichen. Alle klokken luiden onderwijl, en van den toren klinkt muziek van trompetten, schalmeien en bazuinen, het nieuwe lied, waarvan het volk het refrein al joelt:

Berg op Zoom houdt zich vroom, 't Stut de Spaansche scharen; 't Heeft 's Lands boom en zijn stroom Trouwlijk doen bewaren.

Teertonnen staan opgesteld op de markt en voor de huizen.

's Avonds, als ze ver achter de stad kampeeren, dwaalt Hendrik uit het nachtleger weg, om de vreugdevuren te zien vlammen op Arnhem's wallen, 't Zijn beweeglijke roode lichtpunten in de verte, vreemde sterren onder de hemelsterren. En met geweld moet hij zich tegenhouden, om niet verder langs dien weg terug te dwalen, onweerstaanbaar

getrokken Door wat? Die onnoozele vuurtjes kunnen

toch geen macht hebben op iemand, die duizend dorpen in vlammen zag opgaan ? En wat kan hem die stad schelen, die daken- en torenschaduw tegen de sterren? Er achter de Veluwe? De I/aar? De Cannenborg? Alles samen voorgeborchte der hel, waarin hij zich opnieuw gaat storten aan

Sluiten