Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE GOEDE VRIEND

Ach wees niet bang, hij is zoo goed. Zijn handen zijn zoo koel en vast; Hij komt u dringend tegemoet En neemt u zonder leed of last.

Zijn oogen zien zoo wèl naar u, Zooals een vader naar zijn zoon. Ach, wees niet bang voor hem, niet schuw. Want hij verlangt van u geen loon.

Hij is de goede hovenier, En plukt u of gij 't schoonste waart Van heel dien ongerepten cier Van al de bloemen van zijn gaard.

Hij is het, die uw hart geneest, Wanneer zich alles van u wendt is mijn goede vriend geweest Ik heb hem van nabij gekend.

Sluiten