Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Inderdaad, onbewust kocht Mathilde door dien steun de üetde van den jongen man, dien zij reeds bewonderend had hef gekregen toen haar vroeg-rijp, aanhankelijk meisjeshart tot liefde in staat was.

AtF? W^ ?Ê 9eschiedenis de* beide jonge menschen, die tante Cato overmijmerde, zoo vaak ze, in 'n kreael zwaaraUend humeur, ze stil voor zich zelf ontleedde nW den achterdochtigen speurzin van ouder wordende vrouw voor wie liefde en huwelijk niet waren weggelegd en veel in het leven daardoor 'n raadsel was gebleven. En m de verhouding van Thilde en Siegfried was vóór haar veel onbeprupelijks en veel dat haar ergerde.

Niet alleen uit 'n eenigszins benepen famillie-trots oordeelde ze Thilde te goed voor 'n Rumpke. Immers, kon ze a « toeko^t-geluk veilig achten bij den zoon van die wonderlijke .ondegelijke moeder?Waar had -ernstige arief

iUunau0l?ett. r^Sie9fried orde enre9el ^ degelijke huisehjkheid geleerd? Zeker. Thilde was degeUjk had alle eigenschappen voor *n goeie huisvrouw. Maar zou zu tegen Siegfried opgewassen blijken, de teugels strak kunnen bhjven houden en zou niet juist daarin het gevaar voor conflicten steken? En, zoo die al vermeden werden, dit met gaan ten koste van Thilde's gemoedsrust en met opoffering van haar principes? In haar o zoo overdreven verafgoding van haar jongen zou zij stellig veel door de vingers zien. Trouwens, in elk huwekjk moest de vrouw veel over haar kant laten gaan. Doch wanneer biegfried daarin n bewijs van zwakte zag en er van profiteerde? Egoïst immers was hij als alle mannen en, nu ja. n zoon van zn moeder, die om baas-spelen over haar man bekend had gestaan. Tien tegen een had hij met mama s musicaliteit ook haar andere eigenschappen geërÉd. haar spilzucht, haar slordigheid.... enfin, al die artotiekerig'

Sluiten