Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

goede sigaar, hervond hij allengs z'n houding. Want onder 't vertrouwelijk gepraat van van Rode voelde hij zich niet langer onbehagelijk, stijf-opgeprikt als 'n gedulden bezoeker maar als 'n welkomen gast. Zeldzaam rustig stemmend was ook de voorname weelde, waarmee het vertrek was ingericht, 'n kunstzinnige weelde, die Siegfried 'n aanvechting van jaloezie gaf.

In 'n hoek stond 'n kleine salonvleugel, die al aanstonds z'n begeerte opwekte en aan den wand toonde 'n breede boekenkast rijen ingebonden werken, die z'n verlangen naar studie en lectuur wel levenslang leken te kunnen bevredigen. En de kleurenrijkdom en veerende molligheid van Perzische tapijten op rustbank en vloer, de deftigheid der oud-Hollandsche meubelen, het oudDelfsch, de etsen en schilderijen aan den muur, het getuigde alles van verfijnden smaak, waaraan de losse groepeering' 'n aantrekkelijk cachet van artistieke nonchalance gaf.

„Je bent hier verduiveld goed geïnstalleerd, van Rode", moest Siegfried dan ook benijdend z'n bewonderidg uiten. „En 't ziet er niet naar uit, dat je van plan bent weer gauw te vertrekken."

„Dat ben ik ook niet van plan", zei van Rode met zorg de punt van z'n sigaar afsnijdend. „Maar alles zal afhangen van m'n werk, of dat vlotten zal of niet. Ik ben aan 'n familieroman bezig, die nog al omvangrijk dreigt te worden en om me zelf te dwingen ingetogen aan 't werk te blijven, heb ik de brave atmosfeer van onze illustre stad opgezocht, weet je. En dan, ik heb hier goed voer en 'n warme stal'.... Mama en de zusjes verwennen me zoo'n beetje .... en als je jaren op kamers gewoond hebt, geeft je dat, op m'n woord, 'n alleraangenaamste sensatie. Ja, 't eerste half jaar blijf ik stellig hier, misschien nog wel langer. Maar 'tis niet m'n bedoeling

Sluiten