Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toekomst zou dat worden, als je daaraan ging toegeven. En als ik nog aanleiding gaf...,"

„Toch ben je veranderd, je houding tegenover mij is niet meer zooals vroeger en dat schrijven we wel degelijk toe aan je omgang met

Haar lippen trilden en de zin brak in 'n snik.

„Bij voorbeeld.... in welk opzicht?" drong hij aan, gekrenkt zich toonend.

Tegenover z'n barschheid voelde ze zich week en klein worden als 'n kind.

„Ook tante is het opgevallen...." zocht ze 'nbondgenoot.

„Oho tante", schamperde hij, „jawel tante! Dat is 't ongeluk. Jullie hebben elkaar 'n beetje op zitten warmen, dat is de heele kwestie. Dat ouwe mensch- Laat ze zich toch asjeblieft alleen bemoeien met de geestelijkheid en d'r borduurwerk voor arme kerken. Wat weet ze van 't groote leven, tante?"

Hij hield even op, sloeg z'n handschoenen nijdig tegen z'n dij, dat 't klapte.

„Laten we tante er buiten laten", verzocht Thilde smeekend.

Doch met 'n ongeduldig gebaar vervolgde hij: „Ja, laten we bij de kwestie blijven. Je moet inzien, kindje,.dat ons leven 'n heel andere kant zal uitgaan, dan we ons oorspronkelijk hadden gedacht. In het begin was ik hier tevreden, maar ik ben gaan inzien, dat ik hier geen vooruitzichten heb. En wat het me ook zou moeten kosten, ik breek er uit. Het werk, waarvan ik alles verwacht, komt binnenkort klaar; dat zal me 'n nieuwe weg moeten banen. Ik heb de laatste maanden gewerkt als 'n slaaf. Tot laat in de nacht vaak. Dat moest jullie alles verklaren. En in plaats van me non-

Sluiten