Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nieuwsgierig naar 's mans indruk. En ja, hij was er geweest. Geen tooneelvoorstelling sloeg hij over, als nu z'n vrijen avond had. Hij was nu eenmaal verzot op tooneel en durfde daarom gerust beweren, dat hij n goeien kijk op stukken had. De dolle Amerikaansche voorspelde hij 'n lang leven en stampvolle zalen. Het stuk en de uitvoering waren gisteravond buitengewoon geweest en oneindig veel beter dan wat het ensemble van Erik Kalmann den laatsten tijd had gegeven.

De ober praatte op 'n toon van gezag, waaraan de bedoeling van te vleien blijkbaar niet vreemd was en al deed Siegfried dit niet onaangenaam aan, ni, was toch blij, toen hij den praatgragen, tooneel-minnenden ober kwijt raakte en rustig de recensies m de verschillende bladen kon opzoeken. Met bonzend hart doorliep hij de regels, die aan z'n werk waren gewijd. Zonder onderscheid werd de muziek geprezen, de componist 'n opmerkelijk frisch en oorspronkelijk talent genoemd, die tevens getoond had 'n temperamentvol dirigent te zijn. Enkele recensenten achtten het musicale gedeelte belangrijk genoeg om er uitvoeriger op terug te komen in de avondeditie. , Voor zoover Siegfried nu reeds het oordeel van de pers kon overzien, mocht hij de overtuiging hebben, dat hij 'n groot succes had behaald. De triumf was dus volkomen en deze overtuiging hielp hem opnieuw en heel gemakkelijk over z'n berouwvolle steinming heen. Zelfs dreef 'n overmoedig gevoel van eigenwaarde hem in de tegenovergestelde richting, begon hij te vinden, dat het bacchanaal van dezen nacht te verschoonen was. dat artisten boven en buiten de gewone zedenwetstonden en zich dus heel wat mochten permitteeren wat voor gewone stervelingen afkeurenswaardig was. nu

Sluiten