Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat hij tot hun geestverwant kon worden gerekend. Het geld echter, waarmee hij vele van die hongerende kunstprofeten, in critieke momenten, van al te brutale schuldeischers verloste, gaf hem 'n geweldig overwicht op die heeren, al mochten ze misschien achter zn rug smalen op bezit in 't algemeen en schamper-hoonend praten over het rijkelui's-zoontje in het bizonder. Voor Siegfried toonden ze aanvankelijk maar matig respect. Tegenover z'n operette stonden ze met de kwalijk verholen minachting van hun vooroordeel tegen alles wat nfet de allernieuwste en nog onbegane kunstwegen bewandelde.

In hun adoration mutuelle namen ze blijkbaar maar niet zoo dadelijk iemand op, al had hij 'n introductie als van Van Rode.

En deze, die voor hen eigenlijk ook maar n dilettant was, maakte zich tegenover Siegfried weer vroolijk over hun «onzijdige arroganties, en soms kon hij in 'n debat met z'n wonderlijke vrinden scherp ironisch of vernietigend uit de hoogte hun de les lezen; maar Siegfried griefde, meer dan hij blijken het, hun geringschatting; het gaf hem 'n gevoel van heimelijke vijandschap omringd te zön en knakte z'n prettig bewustzijn zoon beetje tot de arrivés te behooren. Het leek hem reeds de voorproef van de koele, gereserveerde onverschilligheid, waarmee het verwende Münchener publiek z'n werk ontvangen zou. Doch dit lag nog in de toekomst. Het speelseizoen was afgeloopen en de zomermaanden lagen voor hem als 'n periode van welverdiende vacantie. Echter, hij wilde die geenszins ongebruikt voorbij laten gaan- Hij had nu al voldoende achter de schermen van het leven gekeken om te weten, dat 'n zekere populariteit ui n zeker soort kringen noodzakelijk was voor t behalen van succes als kunstenaar. En daarom toonde hij zn

Sluiten