Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IX

Terwille van Siegfried rekte Otto van Rode z'n verblijf in München. Hij had bereidwillig op zich genomen de financiën van z'n vriend te regelen en hij deed het met de nauwgezetheid van 'n zaakwaarnemer. Het bleek 'n niet eenvoudige taak.

Boekhouding, in hoe 'n primitieve vorm ook, had Siegfried noch Lilly er op na gehouden. Uit 'n la van de schrijftafel moest van Rode alle gegevens opdiepen, waaruit hij zich 'n beeld kon vormen van de geldelijke positie van het echtpaar Rumpke. Dat die geenszins rooskleurig was, had 'n eerste schifting der papieren hem al aanstonds geleerd.

Ze hadden geleefd, Lilly en Siegfried, uit den korf zonder zorg, de laatste maanden gebruik makend van het crediet, dat hun vlotte leefwijze en contante betaling hen had bezorgd in den eersten tijd van hun verblijf in München, toen ze nog over voldoende middelen beschikten.

Van Rode vond nu 'n massa onbetaalde rekeningen, vele voor hooge bedragen. Dwaze verkwistingen bleken ze vaak te zijn, voor 't meerendeel door Lilly. Schrikbarend hooge nota's van modisten en confiseurs en autoverhuurders waren er onder. Siegfried scheen niet eens meer den moed te hebben gehad ze in te zien. Verscheidene zaten nog in de gesloten enveloppe. Trouwens bleek hij op geen stukken na eenig inzicht

Sluiten