Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de Kerk niet overdreven streng, was het onder zijn omstandigheden wel mogelijk zijn beloften te houden? Zich bekeeren was goed, noodzakelijk zelfs. Maar was daar zoo'n haast bij noodig geweest?

Hoevelen bekeeren zich op later leeftijd en worden heiligen, nadat ze hun jeugd dubbel en dwars hebben genoten! Had hij, in plaats van z'n carrière als operettecomponist, die zooveel beloofde, op te geven ... ? Maar met 'n sprong was hij op van den divan. Hij besefte te rechter tijd het gevaarlijke van dergelijke inblazingen. Niet op gepeins en 't maken van plannen en berekeningen kwam het aan, op daden. Frisch zou hij aanpakken geen fatalist maar 'n geloovig Christen

immers was hij thans.

Toen hij den volgenden dag na het middagmaal thuis kwam, vond hij 'n briefje van Lilly, waarin ze hem den datum van haar terugkeer mededeelde. Het gaf Siegfried 'n lichten schok als van iets onaangenaams. Hij voelde zich nu wel heel onmiddellijk tegenover de realiteit geplaatst, die hem dwong tot handelen. Wanneer Lilly hem niet aanstonds vast besloten zou vinden om te volharden bij z'n goede voornemen kon dat 'n onherstelbare fout wezen. Het allereerst ging hij in 'n eenvoudig pension 'n kamer voor zich zelf bestellen.

Zoolang ze nog niet voor de kerk getrouwd waren, was de scheiding noodzakelijk. Hij zou haar dat bij haar thuiskomst moeten voorhouden, tegelijk met die andere voor haar harde en teleurstellende beslissing, dat „die tolle Amerikanerin" voorgoed van elk repertoir was verdwenen. Doch om haar aan den anderen kant te toonen, dat hij alles in 't werk wilde stellen om hun verhouding gelukkig te maken, en z'n gevoelens voor

Sluiten