Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wel, n.1. een bedenkelijk gezicht. Want zwarte vermoedens rezen in ons op; vermoedens, die maar al te spoedig in droevige zekerheid overgingen, toen een leeg touweinde slap zwiebelend uit het water kwam.

Alles — instrument, thermometer, lood — was in de geheimzinnige diepte achtergebleven!

Plotseling veranderde echter onze teleurstelling in hevige belangstelling; want het eind van de lijn stonk niet alleen sterk naar zuur, maar was zoo intens aangetast, dat het als koek in stukjes was te breken.

Derhalve — zoo was onze gevolgtrekking — moet het instrument in een sterk zuur terecht zijn gekomen; ongetwijfeld moet daar dus een bron van zuur uit den bodem van het meer opwellen.

De stille, diepe kolk van het midden scheen dus inderdaad het geheim van het meer te bevatten; maar 't was, alsof ze haar mysterie wilde verdedigen en het tweetal belagers als met polypen armen had vastgeklemd en afgescheurd van de lijn, die hen met hun nieuwsgierige meesters daarboven op het vlot verbond.

Toch had ze al een deel van haar geheim moeten verraden en nog waren de strijdkrachten harer vijanden niet uitgeput; met het tweede instrument werd verder gewerkt. Wel was het lood in de diepte gebleven, maar een bankschroef kan in nood ook wel als loodingsgewicht dienen.

Dien dag kwamen wij evenwel niet meer op het omineuse punt; maar den volgenden dag waren wij er bij de tweede looding al en toen begon het eerst recht interessant te worden.

Tot 228 meter daalde het lood af en ... . kwam niet meer boven! Het instrument echter wel, want dat hadden wij met een 20 meter taliedoek (gespannen naast de touw-lijn) verzekerd.

Edoch, in welken deplorabelen toestand! Het hout aangevreten en kromgetrokken door zuur, waar het op de meest infame wijze naar stonk; de houten schuifdeksel uit de kromgetrokken spanning weggevallen; het koper zwart gebeitst. Maar ondanks dien zuren aanval, was de registratie toch duidelijk en toonde het fijne lijntje een geduchte temperatuurstijging aan.

De attaque was dus gelukt, en zij het ook met verliezen en verwondingen, zoo was de aanvalscolonne toch succesvol teruggekeerd. Daarover ontstak echter de booze meernix in zulk een toorn, dat zij een zwaren wind

Sluiten