Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naar de grootste diepte te verwachten was, maar het lood daalde niet dieper dan 215 meter af. *

Toen stak echter de gevreesde wind op! Een drom van witte wolken stormde, als aanvallende krijgers door een bres, uit de Poeti-kloof en golven met witte schuimkoppen verhieven zich om ons heen. Verder looden was weldra onmogelijk en wij roeiden daarom volgens ons krijgsplan dwars op den wind naar den noordwal toe. De golven, die tegen het vlot opspatten, stuwden ons echter heel naar het westelijke uiteinde van het meer, waar wij om 8 uur aan wal kwamen.

Daar zaten wij aan den steilen oever, uitrustende van de inspanning, ons ontbijt met meerwater bespoelende en overwegende wat verder te zullen doen. Recht tegen den wind in, het meercentrum te willen bereiken was volslagen onuitvoerbaar en het vlot op dezelfde plaats te houden, ten einde te kunnen looden, zou evenmin mogelijk zijn; te wachten, totdat de wind zou believen te gaan liggen, zou beteekenen eerst in den nacht of den volgenden morgen thuis te zullen komen en dan zou de beklimming van den Baroedjari, die op den volgenden dag moest plaats grijpen, verijdelen; dien tocht echter een dag uit te stellen, verbood weer de vertrek-datum van den Paketvaartstoomer. Zoo was de slotsom van ons wikken en wegen: langs den noordoever huistoe varen!

Toen begon een lange vaart vol zonderlinge afwisseling; waar de rotsen loodrecht in het diepe water vielen, duwden we ons met lange stokken en onze dajongs vooruit; waar steenen uitstaken, moest tegen den wind in geroeid worden. Om en onder, langs en door omgevallen of overhangende boomen ging de vaart; was er een strandgedeelte, dan fungeerde één als jaagpaard, terwijl de anderen zorg moesten dragen om het vlot uit het dichte wier te houden, dat zulke strandgedeelten omzoomde. .

Als eindeloos duurde de vaart; steeds kwam na iedere kaap, die wij rondden, een nieuwe bocht, die weer uitliep in een volgende kaap, zoodat wij eerst na vijf volle uren, het vlot mochten meeren.

Dien avond werd er in het kamp veel geslapen!

BEKLIMMING VAN DEN BAROEDJARI. In den vroegen morgen van den volgenden dag klonk een onheil-

Sluiten