Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op te delven. Het was eerst aan de skeptici beschoren het Grieksche denken van dezen waan des overmoeds te genezen.

Toch was dit woord van skeptische ontnuchtering niet het allerlaatste, dat door de antieke wijsheid werd gesproken. Nog eenmaal laait de gloed van Platonische begeestering op tot een helderschijnende vlam. Ten leste wordt de stervende antieke wijsbegeerte tot nieuw leven gewekt in het Nieuw-Platonisme. In een veelomvattend gedachtenstelsel wordt al wat de antieke wijsheid van vroeger en later eeuw als waarheid verkondigd had, als in een machtigen tempelbouw van grootsche constructie gesystematiseerd. Maar, ofschoon in dat stelsel voor twijfelzucht geen plaats is, brengt het Nieuw-Platonisme zijns ondanks een stilzwijgende hulde aan de skeptische critiek; want, — wij zullen gelegenheid hebben het te zienl — voor het Nieuw-Platonisme is de absolute waarheid geen onderwerp van wijsgeerig denken, maar van mystiek geloof.

Sluiten