Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was niets. De politie heeft mee gezocht -— ik wou en ik zou den kerel hebben. Maar er was niets. De portier heeft den man ook nooit gezien. Hij hoort hier blijkbaar niet thuis in de buurt, Het is verbijsterend. Waar komt de kerel opeens vandaan, —> hoe krijgt hij het in zijn hersens om in het holst van den nacht bij een hotel een aalmoes te vragen? Dio mio — die arme Giulio! — Waaromzijn wenieteerder naar bed gegaan?! Doodgeschrokken heeft die arme Giulio zich —- of... of is het iets anders,... is er iets bovennatuurlijks in deze heele geschiedenis . ..Tik weet het niet meer, — ik begrijp er niets meer van... het is om te vertwijfelen."

Het onderzoek'bewees, dat Giulio gestorven was aan hartverlamming. Mogeüjk was het een kwaal van alle Montanara's meende Adriano.

-De man met den witten baard is nooit gevonden.

Sluiten