Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met den aanhef „eleventh Albert Hall summary." Voor den leek is dat een onschuldig en misschien onbegrijpelijk iets. Voor den ingewijde beteekent het, dat in de Albert Hall de een of andere staatsman een heele lange rede heeft gehouden, waarvan Reuter in genummerde stukken eerst een uittreksel en daarna den vollen tekst geeft. Als die stukken gewoon binnenkwamen: first, second, third enz., zou het niets zijn. Maar dat gebeurde nooit. Ze kwamen dwars door elkaar en je kon alvast gaan vertalen bij brokken, zonder te weten wie het woord voerde en waarover het ging. Als een uittreksel al meer dan elf telegrammen van twee volle zijd jes lang is, dan staat een nachtredacteur iets afgrijselijks te wachten. En hij tierde: „De ellendelingen, met hun eeuwige stomme rede voeringen, hun gezwets in de ruimte, hun opsnijderij, hun grootspraak!"

Er kwamen er meer binnen, al maar meer. „Tenth Albert Hall summary" — en waarachtig zelfs „Sixteenth Albert Hall summary", en nog een „flfth Albert Hall full text". Nu werd het een legkaart, moest je den volledigen tekst en het uittreksel uit elkaar houden. J^N*

En de collega begon maar alvast te vertalen, zonder besef wie er aan het woord was. Eerst het uittreksel maar, den vollen tekst kreeg je stellig toch niet af voor 4 uur 's morgens. En hij rammelde op zijn schrijfmachine over de mislukte imperialistische beweging in China.

Het was op het nippertje. Om één uur 's nachts werd hij op de zetterij geroepen en met de drukproeven vóór zich gaf hij de volgorde aan, volgens welke het zetsel geplaatst moet worden. De binnenland-redacteur stond in een hoek, hield er een waakzaam oog op. Buitenland nam soms zóóveel kolommen in beslag, dat binnenland belangrijke berichten niet mee kon krijgen wegens plaatsgebrek. Maar het buitenland was mager dien avond, alleen op de derde pagina, onder „Laatste Telegram-

Sluiten