Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

krachtig of traag in 't handelen zijn, waardoor we 4 groepen krijgen. En dan kunnen die nog weer een sterke of zwakke nawerking hebben, waardoor 't aantal tot 8 wordt uitgebreid,

Sterk aandoenlijk — wilskrachtig ■— sterke nawerking.

Daardoor zijn het krachtige persoonlijkheden, hartstochtelijke menschen, die vaak meer gevreesd dan geliefd zijn. Ze trachten anderen te beheerschen, maar niet zich zelf, en denken sterk eenzijdig. Voorbeeld NAPOLEON.

Sterk aandoenlijk <—» wilskrachtig ■— zwakke nawerking.

Ze zijn afwisselend zeer bedroefd of heel vroolijk of hevig vertoornd. Het zijn helpers en ze staan als eerlijk bekend. Onder hen zijn veel sportliefhebbers; ze hebben vaak een afkeer van allerlei conventies. Voorbeeld GOETHE.

gepassioneer-

den. geweldigen.

cholerici, heftigen.

Sterk aandoenlijk »— traag —■ sterke nawerking.

Het zijn de weemoedigen, die gaarne in 't verleden leven; toch gevoelen ze zich niet bepaald ongelukkig. Ze lijden met anderen mee, maar pakken niet aan. Ze zijn vaak godsdienstig en muzikaal. Er is ook een neiging tot menschenschuwheid. Voorbeeld ROUSSEAU.

sentimenteelen. weemoedigen.

Sterk aandoenlijk — rraac/ — zwakke nawerking.

Hiertoe behooren veel kunstenaars. Het zijn prikkelbare menschen, zeer onder den indruk van 't oogenblik. Ze werken vaak 's nachts en zijn lichamelijk zwak. Dikwijls komt zwerflust en speelzucht voor. Er is een overmatig zelfvertrouwen en veel zin voor uiterlijkheden. Voorbeeld MlILTATULI.

Tot deze groep behooren nog twee ziekelijke vormen, de neurasthenici en de hysterici. De eersten hebben heel gauw last van harde geluiden, schel licht, soms al van het tikken van een klok. Ze zijn angstig voor allerlei ongelukken. Bij afleiding vergeten ze al hun kwalen. De hysterici hebben een abnormale phantasie en zijn daardoor 's nachts vaak angstig; ze hebben dan allerlei gezichtshallucinaties. Er is een verminderde gevoeligheid voor gewaarwordingen, (voelen zelfs speldeprikken niet) soms treden schijnverlammingen op en hevige pijnen in verschillende lichaamsdeelen.

nerveuzen. prikkelbaren.

Zwak aandoenlijk >— wilskrachtig —■ sterke nawerking.

Evenals de gepassioneerden zijn ook dit sterke, vaste karakters. Maar ze zijn niet hartstochtelijk; ze leven rustig en optimistisch. Het zijn echte werkers, die koel overwegen. Ze leeren in den regel niet vlug, maar onthouden lang. Hun denken en herinneren is' correct, hun oordeel bezonken. Ze zijn zuinig en accuraat en zitten erg vast aan hun woonplaats. Voorbeeld POTGIETER.

flegmatici, kalmen.

Sluiten