Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

, !

geleidelijk, met sprongen.

vroeg knap. laat begaafd.

perioden.

Zuigelingen' leeftijd.

carakteraanleg en zekere verstandelijke begaafdheid. En evenals men door uitstekend voedsel en andere hygiënische maatregelen svel kan zorgen, dat het lichaam zich naar zijn aanleg ontwikkelt, kunnen we door een goede opvoeding ook de goede karaktereigenschappen doen ontplooien en de slechte tegenwerken, het aangeboren verstand en den aanleg gelegenheid tot ontwikkeling geven. Maar evenmin als we door de lichamelijke opvoeding iemands roode haar zwart kunnen maken of een grooten neus klein, of korte armen lang, zoo min kunnen we den domme begaafd of den sterk aandoenlijke kalm of den slappeling wilskrachtig maken. Talenten komen, ondanks verwaarloozing, toch door inwonende kracht nog vaak tot bloei.

Bij sommige kinderen gaat de geestelijke groei heel geleidelijk, bij andere meer sprongsgewijze. Zoo kan het spreken op ongeveer één jarigen leeftijd beginnen en langzamerhand tot 3 a 4 jaar beter worden. Maar ook gebeurt het, dat het proces later komt en veel sneller verloopt, bijv. van l1/» tot 2 jaar. Dan duurt het weer een poos, voor een nieuwe vaardigheid komt en weer betrekkelijk gauw verrassend toeneemt.

Enkele kinderen zijn op de lagere school reeds geestelijk ver boven het middelmatige, anderen openbaren pas op 15 a 16 jarigen leeftijd bijzondere talenten. De eersten stellen dikwijls later teleur; ze beantwoorden niet altijd aan de groote verwachtingen. De laatsten worden vaker iets bijzonders. Onze grootste musici als BEETHOVEN en WAGNER waren wel vroeg muzikaal, maar dat ze iets bijzonders presteerden, bleek toch later pas.

Men kan in de geestelijke ontwikkeling eenige tijdperken onderscheiden, die elk ongeveer 7 jaar duren en ook met de lichamelijke ontwikkeling samenhangen. We hebben dan na den zuigelingenleeftijd, die een jaar duurt, eerst den kleinkinderleeftijd tot 7 jaar, dan den knapen- en meisjesleeftijd van 7 tot 14 jaar, dan de overgangsjaren tot 21 jaar, terwijl dan de volwassen leeftijd een aanvang neemt. Omstreeks 1 jaar komen de tanden met 't gebruik van 't vaste voedsel en 't loopen; op 7 j. leeftijd hebben we de verwisseling van 't melkgebit en voor de meeste kinderen een tijd van minder weerstandsvermogen; op ongeveer 14 j. leeftijd is er lichamelijk een geweldige omwenteling, de puberteit.

De pasgeboren zuigeling heeft reeds gewaarwordingen met alle zintuigen; smaak, reuk en tastgevoel zijn beter dan gehoor en gezicht. Van vormen en kleuren zien is nog geen sprake. Al heel gauw komt eenige herinnering; hij heeft reeds aandoeningen

Sluiten