Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onschuld.

briefjes, wilsleven

Geestelij verschilt

sanguini

De band met het huisgezin wordt daardoor slapper; ze komen haast enkel thuis om te eten en te drinken en te slapen; overigens zijn ze 't liefst bij de kameraden.

Meisjes blijven meer bij huis en worden tot de spelen der ongens ook meestal niet toegelaten.

Men moet over de onschuld van 8 tot 12 jarige kinderen niet te hoogè gedachten hebben; ze gelooven het ooievaarsverhaal niet meer en worden dan met hun vragen dikwijls door de ouders afgescheept. Vriendjes en andere kinderen zijn dan wel zoo gedienstig hen in te lichten op een minder kiesche wijze. En zoo hebben er heel wat vuile gesprekken plaats, die sommige ouders van hün kinderen niet eens kunnen en willen gelooven.

Het lezen in den bijbel is ook wel aanleiding geweest tot onreine gedachten.

Bij de minste aanleiding ziet men in school in de hoogere klassen reeds veelbeteekenend glimlachen en blikken van verstandhouding wisselen. En niet zelden zijn. in de lagere school reeds jongens en meisjes op verkeerde dingen betrapt.

Meisjes van 12 jaar geven soms al aanleiding, dat de jongens haar naloopen, om een zoen te veroveren, vooral uit een avondles.

Uit de briefjes, die men wel eens onderschept, blijkt, dat de meisjes een levendiger en meer vroegrijp gevoelsleven hebben dan de jongens. Zij schrijven allerlei lieve woordjes aan elkaar, de jongens korte plagerige aanduidingen.

Meisjes hebben ook meer medelijden en voelen zich eerder beleedigd.

Ze beheerschen zich nog slecht; drukke naturen kunnen, ondanks 't vooruitzicht van de straf, in school moeilijk stil zitten. Ook de willekeurige opmerkzaamheid is nog zwak; als de onderwijzer niet boeit, let maar een enkel kind op.

Aan allerlei verleidingen kunnen ze nog moeilijk weerstand bieden; het vruchten stelen, dat meer gevaarlijk dan slecht wordt gevonden door de jongens, wordt tegen het verbod van ouders en onderwijzers nog steeds weer bedreven.

De jongens zijn meer ongehoorzaam en verzetten zich meer dan de meisjes; op 12 jarigen leeftijd reeds meenen ze het vaak veel beter te weten dan de ouders.

ke Over 't algemeen zijn kinderen zwak-aandoenlijk (wel veel ïn- emoties, maar niet diepgaand), nier wilskrachtig en hebben ze maar zwakke nawerking van de vroegere bewustzijnsinhouden. :i. Ze zijn dus sanguinici; 't zijn optimisten, ze passen zich gemakkelijk aan de omstandigheden aan, gaan heelemaalin toogenblik op, zijn met half begrijpen gewoonlijk tevreden, hebben een levendige, maar niet diepgaande phantasie en kunnen zich gemakkelijk maar niet nauwkeurig iets herinneren. •Sommige kinderen herinneren ook aan de andere typen: de

Sluiten